Centrum Badawcze

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ HAT RESEARCH CENTER

 

 

 

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanities/Art/Technology powstało w 2011 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to pierwsza w Polsce tego typu placówka zajmująca się transdyscyplinarnymi badaniami, zrzeszająca pod swoim szyldem projekty, które często nie znajdują możliwości realizacji w konwencjonalnych ramach nauki i sztuki. Głównym celem Centrum jest prowadzenie i inicjowanie nowatorskich projektów, które realizują ideę synergicznej współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin z zakresu nauki, technologii i sztuki. Strategia rozwoju przyjęta przez Centrum obejmuje między innymi takie przenikające się obszary badawcze jak: interaktywne formy obrazu i dźwięku, gry i nielinearne narracje, percepcję sensoryczną, posthumanizm i transhumanizm, nowoczesne formy wiedzy ucieleśnionej, ruch w strukturach medialnych oraz somatyczny interfejs. Ideą Centrum jest poszukiwanie w obrębie badań eksperymentalnych rozwiązań praktycznych, które możliwe będą do zaimplementowania we współczesnej rzeczywistości medialnej; a także takich, które poszerzać będą granice ukonstytuowanych dziedzin wiedzy, wskazując nowe i kreatywne możliwości rozwoju naukowego, technologicznego i artystycznego.